Opracowanie algorytmu obliczania i uaktualniania sum częściowych RPO MAZ 1.2

Program: RPO WM 2014-2020 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje

Nr projektu: RPMA.01.02.00-14-4129/16-00

Tytuł projektu:  Opracowanie algorytmu obliczania i uaktualniania sum częściowych w warstwie ORM systemów informatycznych oraz stworzenie prototypowej biblioteki programistycznej

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie koncepcji znacznie ulepszonego wyrobu, jakim jest system do implementacji i zarządzania agregatami w bazach danych. Zostaną opracowane algorytmy obliczania i uaktualniania tabel agregujących w części algorytmicznej, w warstwie ORM systemów informatycznych. Tego typu rozwiązanie posłuży do przyśpieszenia operacji wykonywanych w systemach zarządzania firmami (w naszym przypadku we frameworku Odoo). Algorytm zostanie zaimplementowany w prototypie systemu. Algorytm systemu oraz jego prototyp będzie opracowany przez jednostkę naukową. Zakres projektu obejmuje opracowanie przez jednostkę naukową następujących zagadnień: – wywiad z użytkownikami aktualnie dostępnych produktów na rynku, – analiza rozwiązań alternatywnych i konkurencyjnych, – analiza modelu biznesowego wnioskodawcy, – określenie alternatywnych rozwiązań problemu technologicznego, – wybór optymalnego rozwiązania (razem z Wnioskodawcą) oraz weryfikacja wykonalności wybranego rozwiązania poprzez stworzenie prototypu narzędzia informatycznego implementującego wybrane rozwiązanie. Produkt powstały wyniku realizacji projektu jest innowacyjny. Takie rozwiązanie nie zostało jeszcze zastosowane przez konkurencyjne systemy. Kluczową, zaletą takiego systemu, w porównaniu do tradycyjnych systemów OLAP jest możliwość inteligentnego uaktualniania i stosowania sum częściowych wewnątrz transakcji bazodanowych. Projekt będzie zgodny z celami Działania, gdyż w wyniku realizacji projektu możliwy będzie rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach. Ponadto w wyniku współpracy z jednostka naukową, od której zostanie dokonany zakup wyrobu (przedmiotu wniosku) zostanie zrealizowany cel jakim jest zwiększona aktywność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.

Wartość całkowita projektu: 202 950,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 98 983,50 zł

Masz pomysł na system, portal lub aplikację?

Umów się na spotkanie. Pomożemy dobrać technologię i opracować szczegóły rozwiązania.

Dane kontaktowe?

Informacje o Państwa firmie?

Dodatkowa wiadomość?

Wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że zapoznałem się z treścią polityki prywatności.*

Pola oznaczone przez * są wymagane.