Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest ERP Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-746, Noskowskiego 10/29, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000337022, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213543709, REGON: 141951200. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe podawane w formularzu na strony są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§2. Administrator Danych

 1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy, w rozumieniu Rozporządzenia jest ERP Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-746, Noskowskiego 10/29,
 2. osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: biuro@erpmanagement.com.pl, nr tel.+48 (22) 112 06 59,
 3. dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą jedynie w celu podjęcia kontaktu,
 4. dane osobowe podane w formularzu kontaktowym nie będą przekazywane innym podmiotom, państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym,
 5. dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,
 6. osoba podająca dane kontaktowe posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 7. podane w formularzu kontaktowym ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

§3. Pliki cookies

 1. 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej organizacji w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie mogą pojawić się następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Masz pomysł na system, portal lub aplikację?

Umów się na spotkanie. Pomożemy dobrać technologię i opracować szczegóły rozwiązania.

Dane kontaktowe?

Informacje o Państwa firmie?

Dodatkowa wiadomość?

Wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że zapoznałem się z treścią polityki prywatności.*

Pola oznaczone przez * są wymagane.