RPO WM 2014-2020 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – Opracowanie algorytmów równoległego systemu obsługi płatności niezaksięgowanych i zaksięgowanych

Program: RPO WM 2014-2020 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje

Nr projektu: RPMA.01.02.00-14- a732/18

Tytuł projektu: Opracowanie algorytmów równoległego systemu obsługi płatności niezaksięgowanych i zaksięgowanych

Krótki opis projektu: Celem oraz głównym założeniem projektu jest opracowanie efektywnych algorytmów równoległego systemu obsługi płatności niezaksięgowanych i zaksięgowanych. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można znaczny rozwój zróżnicowanych form płatności elektronicznych za towary i usługi. Coraz więcej firm rezygnuje z płatności za pomocą przelewów lub gotówki. Dodatkowo wzrasta rola różnego rodzaju programów marketingowych, takich jak bony pracownicze, programy lojalnościowe, punkty payback, czy inne. Niestandardowe metody płatności są kłopotliwe dla przedsiębiorców ze względu na fakt, iż w większości przypadków przekazywane środki są przez pewien czas (z punktu widzenia księgowości) własnością podmiotu trzeciego, który odpowiedzialny jest za prawidłową realizację transakcji. W ujęciu ustawy o rachunkowości, środki te można zaksięgować w księgach rachunkowych dopiero po przekazaniu ich przez wspomniany podmiot trzeci. Dodatkowo, istnieją spory dotyczące powinności księgowania różnych nowoczesnych produktów, takich jak paypal lub bitcoiny. Niektóre przedsiębiorstwa odnotowują te produkty jako towar, a niektóre jako konto walutowe. Przesunięcie to sprawia, że sprzedająca, z punktu widzenia księgowego, nie może zaksięgować wpływu środków. W związku z poruszonymi powyżej kwestiami Wnioskodawca, w ramach niniejszego projektu, pragnie zakupić wykonanie przez jednostkę naukową prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania intuicyjnego i funkcjonalnego sposobu obsługi niestandardowych płatności. Oferowany przez Wnioskodawcę narzędzie umożliwi zarządzanie wiedzą w dziedzinie niestandardowych płatności. Wspomniana jednostka naukowa posiadać będzie siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B. Wdrożenie wyników prac rozwojowych nastąpi u Wnioskodawcy – po implementacji będzie można zastosować je w systemie informatycznym oferowanym i rozwijanym przez ERP Management.

Wartość całkowita projektu: 307 502,95 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 200 000,00 zł

Masz pomysł na system, portal lub aplikację?

Umów się na spotkanie. Pomożemy dobrać technologię i opracować szczegóły rozwiązania.

Dane kontaktowe?

Informacje o Państwa firmie?

Dodatkowa wiadomość?

Wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że zapoznałem się z treścią polityki prywatności.*

Pola oznaczone przez * są wymagane.