RPO WM 2014-2020 1.2 Opracowanie algorytmów do reharmonogramowania i optymalizacji projektów w celu stworzenia innowacyjnego systemu do zarządzania projektami

Program: RPO WM 2014-2020 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje

Nr projektu: RPMA.01.02.00-14-7188/16

Tytuł projektu: Opracowanie algorytmów do reharmonogramowania i optymalizacji projektów w celu stworzenia
innowacyjnego systemu do zarządzania projektami

Krótki opis projektu: Celem oraz głównym założeniem projektu jest opracowanie efektywnych algorytmów do reharamonogramowania oraz optymalizacji projektów, w celu stworzenia innowacyjnego systemu do zarządzania projektami. Powstanie zatem ulepszony produkt służący do zarządzania projektami. Nowy produkt będzie odpowiadał na oczekiwania rynkowe, będzie efektywniej dokonywał optymalizacji zasobów projektów, co znacznie wpłynie na procesy sprzedaży w firmie, a tym samym przyczyni się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa ERP Managament. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace rozwojowe wykonane przez jednostkę naukową posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B. Wdrożenie wyników prac rozwojowych nastąpi u
Wnioskodawcy, a interfejs użytkownika będzie zgodny z zasadą projektowania uniwersalnego. Zakres projektu będzie obejmował opracowanie przez jednostkę naukową następujących zagadnień: – określenie wymogów dla planowanego produktu, – wywiad z użytkownikami aktualnie dostępnych produktów na rynku, – opracowanie algorytmu do reharmonogramowania oraz optymalizacji projektów. Opracowany algorytm zostanie wykorzystany do stworzenia innowacyjnego systemu do zarządzania projektami. Grupą docelową są przedsiębiorstwa MŚP, które chcą w bardziej efektywny sposób zarządzać projektami. Projekt jest zgodny z celami Działania 1.2, gdyż w wyniku jego realizacji możliwy będzie rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu
opartej na innowacyjności i przedsiębiorczości.

Wartość całkowita projektu: 200 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 307 500,00 zł

Masz pomysł na system, portal lub aplikację?

Umów się na spotkanie. Pomożemy dobrać technologię i opracować szczegóły rozwiązania.

Dane kontaktowe?

Informacje o Państwa firmie?

Dodatkowa wiadomość?

Wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że zapoznałem się z treścią polityki prywatności.*

Pola oznaczone przez * są wymagane.