RPO WM 2014-2020 1.2 Opracowanie systemu zabezpieczenia programów skryptowych

Program: RPO WM 2014-2020 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje

Nr projektu: RPMA.01.02.00-14-7440/16

Tytuł projektu: Opracowanie systemu zabezpieczenia programów skryptowych

Krótki opis projektu: Niniejszy projekt zakłada opracowanie algorytmu systemu oraz jego prototypu, mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji w oprogramowanie tworzone w językach skryptowych. Produkowany przez spółkę ERP Management system klasy ERP tworzony jest w języku skryptowym Python. Ponieważ użytkownicy programów informatycznych napisanych w tym języku mają dostęp do pełnego kodu źródłowego, istnieje nie tylko ryzyko kradzieży i powielania kodu, ale również jego modyfikacji i popełniania plagiatów przy zmianie informacji o autorze lub też naruszania autorskich praw osobistych przy jego pozostawieniu. Potrzebne jest więc opracowanie nowatorskiej metody, dzięki której będzie istniała możliwość identyfikacji zakresu zmian oraz ich autorów, a także identyfikacji użycia wybranych modułów kodu lub wybiórczego uniemożliwienia / utrudnienia ich użycia bez autoryzacji autora. Projekt obejmował będzie zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu rozwiązania spełniającego powyższe warunki. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace rozwojowe wykonane przez jednostkę naukową posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kategorię naukową A+, A albo B. Wdrożenie wyników prac rozwojowych nastąpi u Wnioskodawcy. Zakres projektu obejmuje: – badanie mechanizmów mogących utrudnić modyfikację kodu napisanego w języku skryptowym, – analizę alternatywnych rozwiązań problemu, – określenie alternatywnych rozwiązań technologicznych, – badanie możliwości stworzenia mechanizmów blokujących naruszenie integralności całego kodu i wspierających identyfikacje użycia w całości skopiowanego oprogramowania, – wybór optymalnego rozwiązania (razem z Wnioskodawcą) oraz weryfikację wykonalności wybranego rozwiązania poprzez stworzenie prototypu implementującego wybrane rozwiązanie. Projekt jest zgodny z celami Działania, gdyż w wyniku realizacji projektu możliwy będzie rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności i przedsiębiorczości.

Cele projektu: Opracowanie systemu zabezpieczenia programów skryptowych

Efekty projektu:  Opracowanie systemu zabezpieczenia programów skryptowych w Języku Python opartymi na Frameworku OpenERP/Odoo

Wartość całkowita projektu: 307 500,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 200 000,00 zł

Masz pomysł na system, portal lub aplikację?

Umów się na spotkanie. Pomożemy dobrać technologię i opracować szczegóły rozwiązania.

Dane kontaktowe?

Informacje o Państwa firmie?

Dodatkowa wiadomość?

Wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że zapoznałem się z treścią polityki prywatności.*

Pola oznaczone przez * są wymagane.